Tag: macro

VBA

Macro được lưu ở đâu?

Ở bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu 2 cách để tạo macro trong VBA. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về việc lưu trữ macro trong Excel VBA.

Read More »