Category: Web Server

Nginx

Nâng cấp Nginx

Quy trình nâng cấp 1 phần mềm trên hệ thống thường bao gồm các bước sau: Ngừng dịch vụ đang chạy Sao lưu các cấu

Read More »
Nginx

Giới thiệu Nginx

Nginx (được phát âm là “engine-ex”) là 1 máy chủ reverse proxy mã nguồn mở cho các giao thức HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 và IMAP,

Read More »