Category: Dữ liệu

MySQL
MySQL

Character set và collation

Các database được sử dụng để lưu trữ dữ liệu, trong đó character set và collation chính là các “nguyên liệu” để tạo nên dữ

Read More »
MySQL
MySQL

Giới thiệu MySQL

MySQL là 1 trong những hệ quản trị CSDL phổ biến nhất thế giới, được phát triển, phân phối và hỗ trợ bởi tập đoàn Oracle.

Read More »
MySQL
MySQL

INFORMATION SCHEMA

[alert-announce]※Nội dung bài tìm hiểu này được thực hiện trên phiên bản MySQL 8.0[/alert-announce] Ở các bài viết trước, chúng ta đã lần lượt tìm

Read More »
MySQL
MySQL

DROP DATABASE

[alert-announce]※Nội dung bài tìm hiểu này được thực hiện trên phiên bản MySQL 8.0[/alert-announce] Trong MySQL, để xóa 1 cơ sở dữ liệu (database), chúng

Read More »
MySQL
MySQL

CREATE DATABASE

Bài viết hướng dẫn cách tạo database trong MySQL và các thông tin liên quan trong quá trình tạo database.

Read More »