Category: Blog

Cân bằng cuộc sống
Trải nghiệm cuộc sống

Nếu công việc giống như tập gym

Công việc và tập gym giống và khác nhau như thế nào?
Nếu chúng ta có thể đặt giới hạn cho việc tập gym, vậy sao ta không đặt giới hạn cho công việc?

Read More »
Trải nghiệm cuộc sống

Đá và người

Mỗi con người khi sinh ra đều ít nhiều mang trong mình nét tính cách xù xì như những hòn đá. Sáng nay, mùng 1

Read More »
Trải nghiệm cuộc sống

Hạnh phúc là gì?

[alert-announce] ※ Nội dung của bài viết này là những suy nghĩ và đánh giá chủ quan của người viết, có thể chúng không phù

Read More »
Languages
Trải nghiệm cuộc sống

Phát âm chuẩn

Phát âm chuẩn, và cao hơn là nói ngoại ngữ chuẩn là mục tiêu và cũng là ác mộng của những người học ngoại ngữ.

Read More »