Bản quyền

  1. Các bài viết, nội dung  trên website được đăng tải  và quản lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
  2. Nội dung bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, chúng tôi không đại diện cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác.
  3. Bạn không được sử dụng các nội dung trên website vào các mục đích thương mại khi chưa được sự đồng ý của chúng tôi.
  4. Bạn được phép chia sẻ các bài viết nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.