Cài đặt PhpLDAPadmin trên CentOS

PhpLDAPadmin là gì?

PhpLDAPadmin là 1 ứng dụng web được sử dụng cho việc quản trị các máy chủ LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Ứng dụng này được viết bằng ngôn ngữ PHP và được phát hành dưới giấy phép GNU GPL. Nó hỗ trợ 14 ngôn ngữ khác nhau và hỗ trợ Unicode UTF-8.

PhpLDAPadmin information

Dự án PhpLDAPadmin được bắt đầu vào mùa thu năm 2002, khi Dave Smith, 1 sinh viên từ Brigham Young University (BYU), cần 1 ứng dụng web để quản lý các máy chủ LDAP của anh ta. Ban đầu, phpLDAPadmin được gọi là DaveDAP, nhưng vào tháng 8/2003, tên này được đổi thành phpLDAPadmin. Từ đó, phần mềm này trở thành 1 trong những phần mềm được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. 2 nhà phát triển khác đóng góp cho dự án là Xavier Renard và Uwe Ebel. Xavier tập trung vào việc nhập/xuất LDIF và việc tích hợp với phần mềm Samba. Uwe tập trung vào việc hỗ trợ đa ngôn ngữ cho ứng dụng.

Vào mùa xuân năm 2005, Deon George đảm nhận việc duy trì của phpLDAPadmin.

PhpLDAPadmin có mặt trong 1 số bản phân phối như:

 • Ubuntu.
 • Debian.
 • Gentoo Linux.

Nó cũng có mặt trong repo EPEL (RHEL, Fedora, CentOS và Scientific Linux) và hệ thống phân phối phần mềm M23 (quản lý và phân phối phần mềm cho Debian, Ubuntu, Kubuntu, Linux Mint, Fedora, CentOS và openSUSE). Nó cũng có trong các repo cho FreeBSD, OpenBSD và Solaris.

Cài đặt phpLDAPadmin trên CentOS

Cài đặt repo EPEL theo hướng dẫn trong bài viết Cài đặt repo EPEL trên CentOS.

Cài đặt phpLDAPadmin từ YUM

# yum install -y phpldapadmin

Cấu hình phân quyền cho thư mục chứa mã nguồn của phpLDAPadmin.

# chown apache:apache -R /usr/share/phpldapadmin

Cấu hình phpLDAPadmin trong Apache

# vi /etc/httpd/conf.d/phpldapadmin.conf
#
# Web-based tool for managing LDAP servers
#

Alias /phpldapadmin /usr/share/phpldapadmin/htdocs
Alias /ldapadmin /usr/share/phpldapadmin/htdocs

<Directory /usr/share/phpldapadmin/htdocs>
  Order Deny,Allow
  Deny from all
  Allow from 127.0.0.1
  Allow from ::1
  Allow from 192.168.0.0/24 => lớp mạng chúng ta truy cập đến máy chủ PhpLDAPadmin
</Directory>

Cấu hình phpLDAPadmin

# vi /etc/phpldapadmin/config.php
Điều chỉnh ở dòng 389
//$servers->setValue('login','attr','uid');

Khởi động lại Apache

# service httpd restart

Truy cập phpLDAPadmin từ trình duyệt web

http://IP_may_chu/ldapadmin

PhpLDAPadmin tutorialsChọn login

PhpLDAPadmin login

Đăng nhập thành công.

PhpLDAPadmin login successully

PhpLDAPadmin login successfully

 

Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong việc cài đặt PhpLDAPadmin trên CentOS tại đây.

Chúc các bạn thành công!

SHARE:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Recent Post

Follow us