Cài đặt Webmin trên CentOS

Webmin là 1 giao diện nền web dùng cho việc quản trị các hệ thống Unix. Sử dụng bất kỳ trình duyệt web nào, chúng ta có thể cấu hình tài khoản người dùng, Apache, DNS, chia sẻ tập tin và nhiều hơn thế. Webmin loại bỏ nhu cầu thay đổi các tập tin cấu hình trong Unix 1 cách thủ công, và cho phép chúng ta quản lý hệ thống từ console hoặc từ xa.

Webmin phần lớn dựa trên Perl, chạy trên tiến trình và web server của chính nó. Nó được xây dựng theo các module, có 1 giao diện cho các tập tin cấu hình và máy chủ Webmin. Điều này giúp chúng ta dễ dàng thêm các tính năng mới. Webmin cũng cho phép chúng ta điều khiển nhiều máy tính qua 1 giao diện duy nhất, hay đăng nhập trên các máy webmin khác trong cùng mạng.

Webmin chính được phát triển bởi Jamie Cameron và được phát hành dưới giấy phép BSD license.

Webmin

Webmin

Chúng ta cùng bắt tay vào cài đặt Webmin trên CentOS.

Tải  và cài đặt webmin

Tùy vào phiên bản hệ điều hành mà chúng ta tải phiên bản Webmin tương ứng, ở đây chúng ta sử dụng CentOS 32 bit nên sẽ tải bản webmin sau:

# wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.690-1.noarch.rpm
# rpm -ivh webmin-1.690-1.noarch.rpm

Truy cập Webmin

Mở trình duyệt Web, truy cập vào đường dẫn http://IP_server:10000 (port mặc định của Webmin là 10000)

Webmin

Webmin

Nhập username là root, password là mật khẩu của tài khoản root

Log in Webmin

Log in Webmin

Chúng ta truy cập vào được giao diện làm việc chính của webmin.

Webmin console

Webmin console

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc cài đặt Webmin trên CentOS.

Chúc các bạn thành công!

%d bloggers like this: