Tổng quan về VBA

VBA là gì?

VBA là chữ viết tắt của Visual Basic for Applications, một ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện (event-driven) của Microsoft. VBA được sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng của bộ Microsoft Office như MS-Excel, MS-Word và MS-Access.

VBA cung cấp cho chúng ta các kỹ thuật để xây dựng các ứng dụng và giải pháp tùy biến nhằm nâng cao khả năng của những ứng dụng Office trên. VBA đi cùng với bộ ứng dụng Office nên chỉ cần cài đặt bộ ứng dụng MS Office là chúng ta có thể làm việc với VBA mà không cần phải cài đặt riêng VBA trên máy tính.

Chúng ta có thể sử dụng VBA trong tất cả phiên bản Office, từ MS-Office 97 cho đến phiên bản Office mới nhất. Tùy theo ứng dụng Office mà VBA sẽ có các tên gọi cụ thể ứng với ứng dụng Office đang sử dụng nó, cụ thể là Excel VBA, Word VBA và Powerpoint VBA. Trong số các phiên bản VBA này, Excel VBA là phổ biến nhất.

Ứng dụng của VBA

You might wonder why to use VBA in Excel as MS-Excel itself provides loads of inbuilt functions. MS-Excel provides only basic inbuilt functions which might not be sufficient to perform complex calculations. Under such circumstances, VBA becomes the most obvious solution.

Tại sao chúng ta cần sử dụng VBA mà không sử dụng những chức năng có sẵn trong các ứng dụng này? Các ứng dụng Office, cụ thể là MS-Excel, chỉ cung cấp các chức năng cơ bản mà có thể sẽ không hiệu quả trong 1 số trường hợp như:

  • Các công việc có tính chất lặp đi lặp lại.
  • Các công việc cần mở rộng việc tương tác với người dùng.
  • Các công việc cần tương tác giữa các ứng dụng Office.

Trong những tình huống kể trên, việc thao tác thủ công sẽ tốn nhiều thời gian, đồng thời dễ dẫn đến sai sót. Lượng công việc (thao tác) càng nhiều thì thời gian và sai sót cũng sẽ tăng theo tương ứng. Với VBA, chúng ta hoàn toàn có thể phát triển các ứng dụng giúp chúng ta thực hiện tự động các việc này trên các bảng tính của Excel.

Excel VBA và Excel Macro

Excel VBAExcel Macro về bản chất là giống nhau, không có nhiều khác biệt giữa 2 thuật ngữ này.

Như đã đề cập ở trên, VBA là 1 ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện do Microsoft phát triển, áp dụng cho tất cả các ứng dụng Office của Microsoft.

Trong khi đó, Excel Macro là những đoạn code VBA dùng để thực hiện tự động 1 tác vụ nào đó trong Excel. Code của Macro có thể được viết thủ công hoặc được tạo bằng Macro recorder.

Visual Basic Editor (VBE)

Visual Basic Editor (VBE) là IDE được cung cấp sẵn để chúng ta có thể viết code VBA trong Excel.

Trong Excel, để mở cửa sổ Visual Basic Editor, chúng ta thực hiện 1 trong 3 cách sau:

  • Cách 1: Nhấn tổ hợp phím Alt + F11.
  • Cách 2: Tại menu bar, chọn Developer Tab – Visual Basic
  • Cách 3: Tại menu bar, chọn View – Macros – View Macros – chọn Edit.
  • Cách 4: Right mouse click trên Sheet – chọn View Code.

Cửa sổ VBE sẽ hiển thị như bên dưới.

Visual Basic Editor (VBE)

Related Post