Macro được lưu ở đâu?

1. Giới thiệu

Ở bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu 2 cách để tạo macro trong VBA. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về việc lưu trữ macro trong Excel VBA.

Trong Excel, sau khi được tạo, macro sẽ được lưu ở 1 trong 3 vị trí sau:

  • This Workbook
  • Personal Macro Workbook
  • New Workbook

Chúng ta có thể thấy các tùy chọn này ở mục “Store macro in” tại hộp thoại Record Macro bên dưới. Vậy sự khác nhau giữa các tùy chọn này là gì?

2. This Workbook

This Workbook” sẽ tạo một module bên trong workbook hiện tại nơi mà Excel sẽ lưu macro (VBA code). Các macro được lưu bên trong workbook sẽ có thể được sử dụng tại bất kỳ đâu bên trong workbook đó mỗi khi workbook đó được mở.

Do macro được lưu trong workbook mà nó được tạo, nên trong trường hợp chúng ta muốn chia sẻ macro cho những người khác, chúng ta chỉ cần gửi workbook có chứa macro (VBA code) là người được gửi sẽ có thể sử dụng các macro này trên máy tính của họ.

Tập tin chứa macro hay VBA code phải được lưu với định dạng mở rộng là .XLSM (Macro enabled workbook) hay .XLSB.

3. Personal Macro Workbook

Personal Macro Workbook” là 1 workbook ẩn nằm trong các máy tính chạy Microsoft Excel. Mặc định, Personal Macro Workbook sẽ được lưu trong file PERSONAL.xlsb và nằm trong thư mục có tên là XLSTART trên máy tính. Nếu trên máy tính chưa có file PERSONAL.xlsb thì Excel sẽ tự động tạo tập tin này khi chúng ta record macro. Workbook này luôn luôn mở, nhưng được ẩn khỏi view của người dùng.

Nếu macro được lưu trong Personal Macro Workbook, macro đó có thể được sử dụng trong các workbook khác trên cùng máy tính có chứa file Personal Macro Workbook đó.

Để chia sẻ các macro được lưu trong Personal Macro Workbook, chúng ta có thể thực hiện 1 trong các cách sau:

  • Chia sẻ tập tin Personal.xlsb. Người sử dụng cần đặt tập tin Personal.xlsb này vào thư mục XLSTART trên máy tính của họ để có thể sử dụng macro.
  • Copy code của macro sang một workbook khác và chia sẻ tập tin workbook này.
  • Export macro ra tập tin .bas và gửi cho người khác. Người sử dụng cần tiến hành import các macro trong tập tin .bas vào file Personal.xlsb của họ để có thể sử dụng macro trên máy tính của họ.

3. New Workbook

New Workbook” sẽ tạo 1 workbook mới tại thời điểm record. Tập tin workbook mới này sẽ chứa macro và tất cả VBA code.

Để sử dụng những macro này, chúng ta phải mở tập tin workbook mà Excel đã tạo.

Giống với tùy chọn “This Workbook“, trong trường hợp cần chia sẻ macro, chúng ta cần phải gửi tập tin workbook có chứa macro cho người cần chia sẻ.

4. Kết

Tổng kết, Excel lưu trữ các macro tại 1 trong 3 vị trí sau:

  • This Workbook: Lưu macro trong workbook hiện tại.
  • Personal Macro Workbook: Lưu macro trong tập tin Personal.xlsb trong thư mục XLSTART trên máy tính.
  • New Workbook: Tạo 1 workbook mới và lưu macro trong workbook đó khác với workbook hiện tại.

Các workbook chứa macro phải được lưu ở định dạng mở rộng là .XLSM hoặc .XLSB.

Chúng ta kết thúc bài tìm hiểu tại đây.

SHARE:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Recent Post

Follow us