Các phương thức tạo macro trong VBA

1. Giới thiệu

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các phương thức để tạo macro trong VBA.

Ví dụ: Hãy viết 1 chương trình macro để thực hiện các tác vụ bên dưới.

 • Thêm 1 sheet mới.
 • Tại ô A1, ghi “This is the first macro”.
 • Format ô A1 với các thông số sau:
  – Font: Times New Roman.
  – Font-size: 20.
  – Font style: Bold, Underline
 • Bỏ Gridlines của sheet vừa tạo.

Trong Excel, chúng ta có 2 cách để tạo ra 1 chương trình macro, đó là:

Cách 1: Sử dụng chức năng Record Macro của Excel để trực tiếp ghi lại các thao tác chúng ta đã thực hiện.
● Ưu điểm:
 - Nhanh và đơn giản.
 - Không đòi hỏi phải có kiến thức lập trình.
● Hạn chế:
 - Chỉ có thể ghi lại các thao tác cụ thể, đối với các xử lý logic (if-else, loop…) thì không thực hiện được.

Cách 2: Trực tiếp lập trình các bước xử lý của chương trình tại cửa sổ Visual Basic Editor.
● Ưu điểm:
 - Cho phép lập trình các xử lý logic (if-else, loop …)
● Hạn chế:
 - Cần có kiến thức về lập trình.

Chúng ta sẽ lần lượt sử dụng cả 2 cách này để tạo ra chương trình macro đầu tiên.

2. Tạo macro bằng Record Macro

 • Bước 1: Tại cửa sổ Excel, chọn tab Developer – chọn chức năng Record Macro.
Start recording macro

hoặc click vào icon Record Macro ở góc trái bên dưới màn hình.

Click to start recording macro
 • Bước 2: Tại cửa sổ Record Macro, nhập các thông tin của macro mà chúng ta muốn tạo.
Nhập thông tin của macro
 • Bước 3: Quá trình Record Macro bắt đầu chạy, chúng ta tiến hành thực hiện các tác vụ của macro đã nêu ở trên.
Tiến hành thực hiện các tác vụ của macro
 • Bước 4: Sau khi thực hiện xong các tác vụ, chọn Stop Recording để ngừng quá trình record.
Stop recording macro

hoặc click vào icon stop recording macro ở góc dưới bên trái màn hình.

Stop recording macro
 • Bước 5: Kiểm tra Macro chúng ta vừa tạo.
Chạy macro đã record
Macro đã chạy thành công

3. Tạo macro bằng Visual Basic Editor

 • Bước 1: Tại cửa sổ Excel, nhấn tổ hợp phím tắt Alt + F11 để mở cửa sổ Visual Basic Editor.
Cửa sổ Visual Basic Editor

Bước 2: Tại đây, chúng ta lập trình các xử lý của macro như bên dưới.

Option Explicit

Sub First_Macro_VBA()
  'create new worksheet
  Dim ws As Worksheet
  Set ws = Worksheets.Add
  
  'Write to cell A1
  ws.Range("A1").Value = "This is the first macro"
  
  'Format cell A1
  With ws.Range("A1").Font
    .Name = "Times New Roman"
    .Size = 20
    .Bold = True
    .Underline = xlUnderlineStyleSingle
  End With
  
  'Hide gridlines
  ActiveWindow.DisplayGridlines = False
  
End Sub

Bước 3: Chạy macro mà chúng ta đã code ở trên.

Macro đã chạy thành công

4. Kết

Qua bài viết vừa rồi, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu 2 cách để tạo ra 1 chương trình macro trong Excel. Ở các bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu chi tiết về các thành phần khác của VBA.

SHARE:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Recent Post

Follow us