Absolute vs Relative Reference

1. Giới thiệu

Bảng tính Excel là tập hợp bao gồm nhiều ô (cell), các cell này chứa dữ liệu mà các chương trình macro của chúng ta sẽ xử lý. Để có thể thao tác với dữ liệu trong các cell, macro sử dụng địa chỉ của các cell trong bảng tính để truy cập và thao tác với cell đó.

Trong quá trình record macro, địa chỉ ô (cell address) có thể được tham chiếu dưới 2 dạng, bao gồm:

  • Tham chiếu tuyệt đối (absolute reference).
  • Tham chiếu tương đối (relative reference).

Vậy sự khác nhau giữa 2 cách tham chiếu này là gì?

2. Absolute macro recording

Khi chúng ta sử dụng tham chiếu tuyệt đối (absolute reference), việc chọn hay di chuyển từ cell này đến cell khác sẽ sử dụng địa chỉ chính xác của cell đó như bên dưới.

Range("C3:C7").Select

Đối với các macro sử dụng absolute reference, dù chúng ta chạy macro bao nhiêu lần đi nữa thì macro vẫn sẽ thực hiện xử lý tại cùng 1 vị trí cell. Việc này sẽ có ích khi chúng ta muốn thực hiện cùng 1 tác vụ tại 1 ví trí giống nhau ở mỗi lần chạy của macro.

Mặc định, Excel sẽ record các macro bằng absolute reference. Để kiểm tra việc này, chúng ta có thể kiểm tra trạng thái của button Use Relative References tại tab Developer.

Absolute macro recording

Nếu button Use Relative Refences không được kích hoạt, điều đó có nghĩa là Absolute reference đang được chọn.

3. Relative macro recording

Trong trường hợp sử dụng tham chiếu tương đối (relative reference), việc chọn hoặc di chuyển từ cell này sang cell khác sẽ được căn cứ vào active cell (ô được chọn ban đầu) như bên dưới.

ActiveCell.Offset(1, 1).Range("A1:A5").Select 

Đối với các macro sử dụng relative reference, tùy vào vị trí của active cell mà vị trí xử lý của macro sẽ khác nhau giữa các lần chạy. Việc này sẽ có ích khi chúng ta cần lặp lại các xử lý tại những vị trí khác nhau của worksheet.

Để kích hoạt Relative reference, chúng ta nhấn vào button Use Relative References tại tab Developer.

Relative macro recording

Khi button Use Relative References được kích hoạt như trong hình, điều đó có nghĩa là Relative reference đang được kích hoạt.

Để chuyển sang Absolute reference, chúng ta chỉ cần nhấn lại button Use Relative References một lần nữa.

Absolute macro recording

4. Kết

Trong Excel, địa chỉ cell trong các macro sẽ được tham chiếu theo 2 cách:

  • Tham chiếu tuyệt đối (Absolute reference).
  • Tham chiếu tương đối (Relative reference).

Chúng ta có thể chuyển đổi qua lại giữa 2 chế độ này bằng việc kích hoạt/không kích hoạt button Use Relative Refences tại tab Developer.

SHARE:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Recent Post

Follow us