Python

Khái quát về Python

Python là 1 ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) cấp cao, thông dịch, tương tác và hướng đối tượng. Cú pháp của ngôn ngữ này được thiết kế để dễ đọc, nó thường sử dụng các từ khóa (keyword) tiếng Anh, trong khi các ngôn ngữ khác sử dụng dấu chấm câu, và nó có ít cấu trúc cú pháp hơn các ngôn ngữ khác.

 • Python là 1 ngôn ngữ thông dịch – Giống như PERL và PHP, Python được xử lý ngay khi chạy (runtime) bằng trình biên dịch. Chúng ta không cần phải biên dịch chương trình trước khi chạy nó.
 • Python hỗ trợ tương tác – Chúng ta có thể ở tại cửa sổ lệnh (prompt) của Python, tương tác trực tiếp với trình biên dịch để viết các chương trình của mình.
 • Python hỗ trợ hướng đối tượng – Python hỗ trợ mô hình lập trình hướng đối tượng và các kỹ thuật lập trình đóng gói mã nguồn bên trong các đối tượng.
 • Python là ngôn ngữ dành cho người bắt đầu – Python là 1 ngôn ngữ phù hợp cho các lập trình viên mới (beginner) khi chọn ngôn ngữ lập trình để học nhờ vào cú pháp đơn giản, dễ đọc, nó hỗ trợ việc phát triển nhiều loại ứng dụng từ các trình xử lý text đơn giản đến các trình duyệt web, thậm chỉ cả game.

Lịch sử của Python

Python được phát triển bởi Guido van Rossum trong những năm cuối thập niên  80 và đầu thập niên 90 tại Viên nghiên cứu quốc gia về Toán và Khoa học máy tính (National Research Institute for Mathematics and Computer Science) tại Hà Lan.

Python được phát triển dựa trên nhiều ngôn ngữ, bao gồm ABC, Modula-3, C, C++, Algol-68, SmallTalk, Unix shell và nhiều ngôn ngữ kịch bản khác.

Python được phân phối dưới bản quyền GNU General Public License (GPL).

Python hiện đang được bảo trì bởi 1 đội phát triển tại học viện, tuy nhiên Guido van Rossum vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo hướng phát triển của ngôn ngữ này.

Các đặc trưng của Python

Các đặc trưng nổi bật của Python bao gồm:

 • Dễ học – Với việc có ít từ khóa, cấu trúc đơn giản,  và 1 cú pháp được định nghĩa rõ ràng. Python cho phép người học nhanh chóng nắm bắt ngôn ngữ này.
 • Dễ đọc – Như đã nói từ đầu, đây là 1 trong nét đặc trưng chính của ngôn ngữ này.
 • Dễ bảo trì.
 • Thư viện chuẩn rộng – Các thư viện của Python tương thích với nhiều nền tảng UNIX, Windows và Macintosh.
 • Chế độ tương tác (Interactive mode) – Python hỗ trợ interactive mode, cho phép việc testing và debug trực tiếp với các đoạn mã.
 • Portable – Python có thể chạy trên nhiều nền tảng phần cứng và có cùng giao diện trên tất cả các nền tảng này.
 • Khả năng mở rộng (Extendable) – Chúng ta có thể thêm các module cấp thấp vào trình biên dịch của Python. Các module này cho phép các lập trình viên thêm hay tùy chỉnh các công cụ của họ.
 • Databases – Python cung cấp các giao diện kết nối đến tất cả CSDL thương mại chính hiện nay.
 • GUI Programming − Python supports GUI applications that can be created and ported to many system calls, libraries and windows systems, such as Windows MFC, Macintosh, and the X Window system of Unix.
 • GUI Programming – Python hỗ trợ các ứng dụng giao diện trên nhiều nền tảng như Windows, Macintosh và X Window của Unix.
 • Khả năng mở rộng (scalable).

Bên cạnh các đặc trưng đã đề cập ở trên, Python còn có những điểm tốt sau đây:

 • Hỗ trợ nhiều phương pháp lập trình chức năng, lập trình cấu trúc cũng như OOP.
 • Có thể được dùng như 1 ngôn ngữ kịch bản hay có thể biên dịch sang byte-code để xây dưng các ứng dụng lớn.
 • Cung cấp các loại dữ liệu động cấp cao và hỗ trợ việc kiểm tra dữ liệu động.
 • Hỗ trợ bộ dọn rác tự động.
 • Có thể dễ dàng tích hợp với C, C++, COM, ActiveX, CORBA, và Java.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: