Làm việc với Google Cloud Platform

Tiếp tục loạt bài về Google Cloud Platform (GCP), hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các cách để làm việc với Google Cloud Platform (GCP).

Thông thường, chúng ta có 4 cách để chúng ta có thể tương tác, làm việc với GCP, bao gồm:

 • Google Cloud Platform Console.
 • Google Cloud Shell và Cloud SDK.
 • Cloud Console Mobile App.
 • REST-based API.

1. Google Cloud Platform Console

Google Cloud Platform Console

Google Cloud Platform (GCP) Console là 1 giao diện quản trị đồ họa chạy trên nền web. Chúng ta có thể truy cập GCP Console thông qua URL bên dưới:

https://console.cloud.google.com

Chức năng

 • Quyền tạo và quản lý các GCP project.
 • Khả năng truy cập đến Google Cloud Shell.
 • A customizable project dashboard, with an overview of Google Cloud resources, billing, and a filterable activity listing.
 • 1 bảng điều khiển (dashboard) có thể tùy chỉnh, cung cấp thông tin tổng quát về tài nguyên, thông tin thanh toán … của các GCP project.
 • Easy access to all Google Cloud Platform APIs, with a dashboard specific to each API, and access to manage your resources.
 • Quyền truy cập đến tất cả Google Cloud Platform API, cũng như dashboard dành riêng cho từng API này.
 • Khả năng quản lý các tài nguyên của bạn.
 • Bảng liệt kê danh sách các hoạt động (activity) mà chúng ta đã thực hiện trên GCP.
 • Các liên kết đến các tin tức, tài liệu hướng dẫn … của GCP.

2. Google Cloud Shell và Cloud SDK

Để làm việc với các tài nguyên trên GCP, bên cạnh việc sử dụng giao diện đồ họa của GCP Console đã đề cập ở trên, chúng ta sử dụng giao diện dòng lệnh (command-line) được cung cấp trong Google Cloud SDK.

Google Cloud SDK là 1 tập công cụ mà chúng ta có thể sử dụng để quản lý các resource và các ứng dụng được host trên GCP, bao gồm các tool gcloud, gsutilbq. Cloud SDK được cung cấp cùng với Google Cloud Shell.

Google Cloud Shell là 1 môi trường shell dành cho GCP, cho phép chúng ta quản lý các project và tài nguyên mà không cần phải cài đặt Google Cloud SDK và các công cụ khác trên hệ thống của mình.

Chức năng

 • 1 máy ảo Computer Engine (g1-small) tạm thời, chạy hệ điều hành Debian.
 • Khả năng truy cập đến các máy ảo (Virtual machine – VM) thông qua command-line.
 • Trình biên tập code được tích hợp sẵn. (Đang ở giai đoạn Beta)
 • 5GB lưu trữ trên persistent disk.
 • Google Cloud SDK và các công cụ khác.
 • Hỗ trợ cho các ngôn ngữ Java, Go, Python, Node.js, PHP, Ruby và .NET
 • Chức năng Web preview, cho phép chạy các ứng dụng Web trên VM và xem trước chúng từ GCP Console.
 • Chức năng phần quyền truy cập đến project và tài nguyên của GCP Console.
 • Khả năng tùy biến môi trường Cloud Shell (đang ở giai đoạn Alpha).

Cách truy cập Google Cloud Shell

Bước 1: Tại góc trên bên phải của màn hình GCP Console, click vào icon của Google Cloud Shell.

Bước 2: Giao diện của Google Cloud Shell sẽ hiển thị ở phía dưới của màn hình GCP Console.

3. Google Cloud Console Mobile App

Google Cloud Console Mobile App là ứng dụng di động được cung cấp trên 2 nền tảng Android và iOS.

Với Cloud Console Mobile App, chúng ta có thể quản lý các thông tin sau:

 • Các máy ảo và database.
 • Các ứng dụng bên trong Google App Engine.
 • Thông tin thanh toán.
 • Tình hình chung của các dự án thông qua dashboard tùy biến.

4. REST-based API

Cung cấp khả năng truy cập đến các sản phẩm và dịch vụ GCP từ bên trong source code của các ứng dụng mà chúng ta phát triển thông qua các API.

Các API này:

 • Thường sử dụng JSON làm format để trao đổi dữ liệu.
 • Sử dụng OAuth 2.0 để chứng thực và phân quyền.
 • Được kích hoạt thông qua GCP Console.
 • Đa số các API sẽ có hạn mức sử dụng (quota) theo ngày và giá có thể tăng lên theo yêu cầu.

Chúng ta có thể thử nghiệm các API này thông qua Google APIs Explorer.

https://developers.google.com/apis-explorer

Discussion

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: