Dùng thử Google Cloud Platform

Các tài nguyên của GCP được tính phí dựa trên lượng sử dụng của người dùng. Tuy nhiên, nếu bạn thuộc 1 trong 2 đối tượng sau, thì Google cung cấp cho chúng ta 1 số lựa chọn để có thể dùng thử GCP trước khi sử dụng chính thức.

 • Những người đang tìm hiểu về GCP, cần môi trường để thực hành những điều mình đã học.
 • Những người muốn dùng thử các chức năng của GCP trước khi đưa ra quyết định sử dụng chính thức.

Chương trình dùng thử GCP được gọi là GCP Free Tier, bao gồm 2 phần:

 • Free trial: 1 gói dùng thử trong thời gian 12 tháng, trong đó Google sẽ cấp cho bạn 1 khoảng tín dụng trị giá 300 USD để bạn có thể sử dụng các dịch vụ của GCP.
 • Always Free: Với 1 số dịch vụ phổ biến của mình, Google sẽ cung cấp cho người dùng 1 lượng tài nguyên nhất định để sử dụng miễn phí, nếu chúng ta sử dụng vượt quá giới hạn này thì phần vượt quá sẽ bắt đầu được tính tiền.

I. Free Trial Program

1. Thông tin

Đối tượng áp dụng
 • Chưa phải là khách hàng trả tiền của GCP.
 • Chưa đăng ký chương trình Free Trial trước đây.
 • Đã kích hoạt chức năng thanh toán cho tài khoản thông qua Google Cloud Platform Console.
 • Hiện không cấu hình tài khoản doanh nghiệp (business account) là sales representative.
Điều kiên sử dụng
 • Chương trình Free Trial sẽ tự động bắt đầu khi chúng ta thiết lập tài khoản thanh toán đầu tiên của mình.
 • Để thiết lập được tài khoản thanh toán, chúng ta cần cung cấp thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng để phục vụ cho việc chứng thực. Việc này chỉ phục vụ cho việc chứng thực tài khoản, chúng ta sẽ không bị tính tiền trong suốt quá trình dùng thử.
Phạm vi sử dụngKhoảng tín dụng dùng thử áp dụng cho tất cả resource của GCP, ngoài trừ các trường hợp bên dưới
 • Không thể chạy cùng lúc 8 core ( hoặc CPU).
 • Không thể thêm GPU vào máy ảo
 • Không thể yêu cầu tăng quota của Computer Engine (CPU, GPU, VM, Disk ...)
Chúng ta phải upgrade account để có thể làm được các việc trên.
Khoảng tín dụng này cũng áp dụng cho việc sử dụng Google Maps Platform.
Giới hạn sử dụng
 • Không sử dụng dịch vụ của GCP để đào tiền ảo.
 • 1 số dịch vụ và chức năng sẽ không có khi sử dụng Free Trial.
 • Service level agreement (SLA) sẽ không áp dụng trong giai đoạn này.
Thời hạn sử dụngViệc dùng thử sẽ kết thúc khi đáp ứng 1 trong 2 điều kiện sau:
 • Hết 12 tháng từ thời điểm chúng ta đăng ký.
 • Chúng ta đã dùng hết $300 trong khoảng tín dụng được cấp.
Thông tin về số tiền và số ngày còn lại sẽ được hiển thị ở phía trên của Google Cloud Platform Console trong suốt quá trình dùng thử của chúng ta.
"Always free" resourceTrong quá trình sử dụng Free Trial, nếu chúng ta sử dụng các tài nguyên nằm trong phần Always Free, thì những tài nguyên này sẽ không bị tính tiền trong khoảng tín dụng dùng thử.

2. Đăng ký Free Trial

Để đăng ký Free Trial, chúng ta sẽ cần có 1 trong 2 thông tin sau:

 • Thẻ tín dụng.
 • Trong trường hợp không có thẻ tín dụng, thì bạn cần phải có tài khoản ngân hàng.

Như đã nói ở trên, việc này chỉ nhằm giúp Google chứng thực thông tin tài khoản của chúng ta, không phải để thanh toán cho việc sử dụng GCP của chúng ta. Sau khi đăng ký xong thì Google sẽ thực hiện rút 1 USD để xác thực tài khoản, số tiền này sau đó sẽ được trả lại cho chúng ta trong thời gian từ 1 ~ 3 ngày sau khi đăng ký.

Bước 1: Truy cập link đăng ký Free Trial bên dưới

https://console.cloud.google.com/freetrial/signup/tos

Bước 2: Tại màn hình Step 1 of 2, chọn Country và click chọn đồng ý điều khoản sử dụng dịch vụ (Terms of Service), sau đó click button AGREE AND CONTINUE.

Bước 3: Tại màn hình Step 2 of 2, chọn Account Type và nhập thông tin liên lạc (Name and address) của bạn.

Bước 4: Vẫn ở màn hình Step 2 of 2, sau khi nhập thông tin liên lạc ở trên, chúng ta tiếp tục nhập thông tin thanh toán (Payment method), ở đây mình sẽ ví dụ với trường hợp dùng thẻ tín dụng.
Lưu ý: Không cần nhập phần Automatic payments.
Sau khi nhập xong, click button START MY FREE TRIAL.

Bước 5: Sau khi đăng ký thành công, màn hình Welcome hiển thị, click button GOT IT.

Bước 6: Màn hình Google Cloud Platform Console hiển thị, từ bây giờ chúng ta đã bắt đầu dùng được các dịch vụ của GCP. Vào phần Navigation MenuBillingAccount Management, chúng ta sẽ thấy được thông tin khoảng tín dụng và số ngày dùng thử GCP như bên dưới.

3. Sau khi kết thúc Free Trial

Như đã đề cập ở trên, chương trình Free Trial sẽ kết thúc khi thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện sau:

 • Hết 12 tháng kể từ ngày chúng ta đăng ký Free Trial.
 • Chúng ta đã sử dụng hết $300 tín dụng được cấp.

Tại thời điểm Free Trial kết thúc:

 • Chúng ta phải nâng cấp tài khoản lên tài khoản trả tiền để có thể tiếp tục sử dụng GCP.
 • Tất cả tài nguyên được tạo trong quá trình dùng thử sẽ bị dừng lại.
 • Dữ liệu lưu trữ trong Computer Engine sẽ bị mất.
 • Tài khoản của chúng ta sẽ được gia hạn thêm 30 ngày để sao lưu các tài nguyên và dữ liệu mà ta đã tạo trong thời gian dùng thử.
 • Chúng ta có thể nhận được 1 thông báo rằng tài khoản của chúng ta đã bị hủy, điều này chỉ cho biết rằng tài khoản của chúng ta đã bị tạm đình chỉ để ngăn việc bị tính tiền.
 • Trong trường hợp cần export dữ liệu lưu trong các dịch vụ của GCP, chúng ta cần liên lạc với Google Billing Support trong thời gian 30 ngày.

II. Always Free

1. Thông tin

Chương trình Always Free cung cấp 1 lượng tài nguyên nhất định cho người dùng để sử dụng miễn phí trên 1 số dịch vụ phổ biến của GCP.
Lượng tài nguyên này thường được cung cấp theo từng tháng và không được tích lũy hay cộng dồn sang tháng tiếp theo.
Always Free không phải là 1 chương trình riêng như Free Trial, mà nó là 1 phần đi kèm với tài khoản GCP của chúng ta.

Đối tượng áp dụng
 • Không có hợp đồng hay rate card với Google.
 • Có 1 tài khoản thanh toán đã được nâng cấp (không còn là tài khoản Free Trial).
 • Tài khoản ở trong trạng thái sử dụng bình thường.

※Nếu tài khoản của bạn không đáp ứng các điều kiện trên, thì tài khoản của bạn sẽ bị tính phí theo tỉ lệ thông thường cho các tài nguyên đã sử dụng.
Điều kiên sử dụngChỉ cần sử dụng các tài nguyên trong giới hạn của Always Free, không cần thực hiện hành động nào khác.
Phạm vi sử dụng
Chương trình Always Free khác nhau theo từng dịch vụ, và không phải tất cả dịch vụ của GCP đều cung cấp tài nguyên như 1 phần của chương trình Always Free.
Thời hạn sử dụngChương trình Always Free không có ngày kết thúc, nhưng Google có quyền thay đổi các ưu đãi, bao gồm việc thay đổi hoặc bỏ các giới hạn sử dụng, và sẽ thông báo trước 30 ngày.
Sử dụng Always free trong giai đoạn Free Trial
Nếu bạn đang sử dụng chương trình Free Trial, thì các tài nguyên của chương trình Always Free sẽ không bị tính phí trong khoảng tín dụng dùng thử.

Danh sách chi tiết các tài nguyên được cung cấp miễn phí trong chương trình Always Free được liệt kê tại link bên dưới.

https://cloud.google.com/free/docs/gcp-free-tier?hl=vi#always-free-usage-limits

2. Một số lưu ý

 • Khi chúng ta sử dụng vượt quá giới hạn mà Always Free cung cấp, thì phần vượt quá này sẽ tự động bị tính tiền theo tỉ lệ bình thường.
 • Chúng ta có thể quản lý chi phí bằng việc thiết lập ngân sách thông qua Google Cloud Platform Console (GCP Console).
 • Bạn sẽ vẫn bị tính tiền nếu sử dụng các sản phẩm của GCP Marketplace và premium OS licence, cho dù việc sử dụng Compute Engine của bạn vẫn còn nằm trong giới hạn của Always Free.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: