Giới thiệu MySQL

MySQL

MySQL là 1 trong những hệ quản trị CSDL phổ biến nhất thế giới, được phát triển, phân phối và hỗ trợ bởi tập đoàn Oracle.

Các đặc điểm chính:

1. MySQL là 1 hệ quản trị CSDL.
 • CSDL là 1 tập hợp dữ liệu có cấu trúc, được lưu trữ bên trong 1 hệ thống máy tính. Để truy cập, tạo mới và xử lý các dữ liệu được lưu trữ này, chúng ta cần những hệ quản trị CSDL giống như MySQL Server.
 • Các hệ quản trị CSDL có thể đóng vai trò như là 1 ứng dụng chạy độc lập, hoặc cũng có thể được tích hợp vào bên trong các ứng dụng khác.
2. CSDL trong MySQL là các CSDL quan hệ (Ralational Database – RDB)
 • Thay vì đặt tất cả dữ liệu vào chung 1 chỗ, RDB lưu trữ dữ liệu trong theo những đối tượng khác nhau. Về mặt vật lý, Cấu trúc của CSDL sẽ được tổ chức thành nhiều file, việc làm này nhằm mục đích tối ưu tốc độ truy xuất và xử lý dữ liệu. Về mặt logic, dữ liệu được cấu trúc theo các đối tượng table, view, row và column. Chúng ta có thể thiết lập các quy định về quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu khác nhau trong DB. Việc này giúp cho chúng ta đảm bảo được tính toàn vẹn của dữ liệu, tránh những tình trang như không nhất quán, trùng lặp, lỗi thời hay mất dữ liệu.
3. MySQL là phần mềm mã nguồn mở
 • Mã nguồn mở (open source) nghĩa là bất cứ ai cũng có thể sử dụng và sửa đổi phần mềm. Mọi người có thể tải phần mềm MySQL từ Internet và sử dụng nó miễn phí.
 • Nếu muốn, bạn có thể học source code và thay đổi nó để phù hợp với nhu cầu của bạn. MySQL sử dụng giấy phép GPL (GNU General Public Licence). Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về giấy phép GPL nói riêng, cũng như các loại giấy phép mã nguồn mở nói chung ở bài viết Các loại giấy phép mã nguồn mở có trên website.
 • Trong trường hợp điều bạn làm không phù hợp với những quy đinh của giấy phép GPL, hoặc bạn cần nhúng mã nguồn của MySQL vào 1 ứng dụng thương mại (commercial application), bạn có thể mua phiên bản thương mại của MySQL.
4. MySQL Database Server nhanh, tin cậy, khả năng mở rộng cao và dễ sử dụng.
 • MySQL Server có thể được cài đặt và chạy trên nhiều môi trường khác nhau từ desktop, laptop, server cho đến cluster.
 • Tốc độ xử lý dữ liệu nhanh, hỗ trợ các DB lớn.
 • Khả năng kết nối linh hoạt, hỗ trợ nhiều nền tảng, ngôn ngữ, giao thức.
 • Hệ thống quản lý quyền và password linh hoạt và bảo mật, cho phép chứng thực theo host.
 • Bảo mật password bằng việc mã hóa tất cả trao đổi password khi bạn kết nối đến server.
5. MySQL server làm việc theo mô hình client/server hoặc có thể được nhúng trong các hệ thống khác
 • MySQL Server là 1 hệ thống hoạt động theo mô hình client/server, bao gồm 1 máy chủ SQL chạy đa luồng (multithread), hỗ trợ nhiều nền tảng ngôn ngữ, thư viện, client program và các API.
 • Ngoài ra, MySQL server cũng có thể được nhúng trong các ứng dụng khác.
6. Cộng đồng sử dụng lớn.
 • MySQL server có 1 cộng đồng sử dụng lớn, nhiều bộ tính năng được phát triển dựa trên sự hợp tác với cộng đồng.

Related Post