Absolute vs Relative Reference

Bảng tính Excel là tập hợp bao gồm nhiều ô (cell), các cell này chứa dữ liệu mà các chương trình macro của chúng ta sẽ xử lý. Để có thể thao tác với dữ liệu trong các cell, macro sử dụng địa chỉ của các cell trong bảng tính để truy cập và thao tác với cell đó.

Read More »

Bài viết mới

MySQL

Character set và collation

Các database được sử dụng để lưu trữ dữ liệu, trong đó character set và collation chính là các “nguyên liệu” để tạo nên dữ

MySQL

Giới thiệu MySQL

MySQL là 1 trong những hệ quản trị CSDL phổ biến nhất thế giới, được phát triển, phân phối và hỗ trợ bởi tập đoàn Oracle.

Cân bằng cuộc sống

Nếu công việc giống như tập gym

Công việc và tập gym giống và khác nhau như thế nào?
Nếu chúng ta có thể đặt giới hạn cho việc tập gym, vậy sao ta không đặt giới hạn cho công việc?

Tổng quan về VBA

VBA là gì? VBA là chữ viết tắt của Visual Basic for Applications, một ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện (event-driven) của Microsoft. VBA

Series hướng dẫn VBA

VBA là chữ viết tắt của Visual Basic for Application, 1 ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện (event-drivent programming) của Microsoft. Nó được sử

Đá và người

Mỗi con người khi sinh ra đều ít nhiều mang trong mình nét tính cách xù xì như những hòn đá. Sáng nay, mùng 1

Google Cloud Platform

Cài đặt Google Cloud SDK

Trong bài viết Làm việc với Google Cloud Platform, chúng ta đã cùng tìm hiểu qua các cách có thể để làm việc với Google

Google Cloud Platform

Project trong Google Cloud Platform

Giới thiệu Các tài nguyên của Google Cloud Platform mà chúng ta sử dụng phải thuộc 1 project nào đó. Chúng ta có thể xem

Google Cloud Platform

Dùng thử Google Cloud Platform

Các tài nguyên của GCP được tính phí dựa trên lượng sử dụng của người dùng. Tuy nhiên, nếu bạn thuộc 1 trong 2 đối