Category: OpenSSH

Sử dụng keychain với OpenSSH

Chứng thực khóa công khai hoạt động như thế nào? Giả sử rằng chúng ta có 1 client muốn kết nối đến 1 SSH server. Trước tiên client sẽ phát …