Category: Linux

Cài đặt Phpmyadmin trên CentOS

phpMyAdmin là 1 công cụ phần mềm miễn phí được viết bằng PHP, dùng cho việc quản trị MySQL trên môi trường Web. phpMyAdmin hỗ trợ nhiều rất nhiều tác …

Cài đặt Webmin trên CentOS

Webmin là 1 giao diện nền web dùng cho việc quản trị các hệ thống Unix. Sử dụng bất kỳ trình duyệt web nào, chúng ta có thể cấu hình …

Cài đặt repo EPEL trên CentOS

EPEL là từ viết tắt của Extra Packages for Enterprise Linux. Nó do 1 nhóm những người dùng Fedora (Fedora Special Interest Group) tạo ra, duy trì, và quản lý các …

Cài đặt LAMP trên CentOS 6

LAMP là sự kết hợp của hệ điều hành và các phần mềm mã nguồn mở. Thuật ngữ LAMP được tạo ra bằng viết kết hợp các chữ các đầu …