Category: OpenLDAP

Cài đặt PhpLDAPadmin trên CentOS

PhpLDAPadmin là gì? PhpLDAPadmin là 1 ứng dụng web được sử dụng cho việc quản trị các máy chủ LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Ứng dụng này được viết bằng …

Cài đặt OpenLDAP trên CentOS

LDAP là gì? LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) là một giao thức ứng dụng dùng để truy cập các cấu trúc thư mục, được thiết kế và hoạt động trên …