Category: System

Sử dụng keychain với OpenSSH

Chứng thực khóa công khai hoạt động như thế nào? Giả sử rằng chúng ta có 1 client muốn kết nối đến 1 SSH server. Trước tiên client sẽ phát …

Cài đặt Phpmyadmin trên CentOS

phpMyAdmin là 1 công cụ phần mềm miễn phí được viết bằng PHP, dùng cho việc quản trị MySQL trên môi trường Web. phpMyAdmin hỗ trợ nhiều rất nhiều tác …

Cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS

Việc cài đặt MySQL  là 1 trong những việc làm quen thuộc với các nhà quản trị hệ thống, thường thì chúng ta sẽ cài đặt MySQL bằng Yum hoặc …

Cài đặt Webmin trên CentOS

Webmin là 1 giao diện nền web dùng cho việc quản trị các hệ thống Unix. Sử dụng bất kỳ trình duyệt web nào, chúng ta có thể cấu hình …

Cài đặt PhpLDAPadmin trên CentOS

PhpLDAPadmin là gì? PhpLDAPadmin là 1 ứng dụng web được sử dụng cho việc quản trị các máy chủ LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Ứng dụng này được viết bằng …

Cài đặt OpenLDAP trên CentOS

LDAP là gì? LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) là một giao thức ứng dụng dùng để truy cập các cấu trúc thư mục, được thiết kế và hoạt động trên …

Cài đặt repo EPEL trên CentOS

EPEL là từ viết tắt của Extra Packages for Enterprise Linux. Nó do 1 nhóm những người dùng Fedora (Fedora Special Interest Group) tạo ra, duy trì, và quản lý các …

Cài đặt LAMP trên CentOS 6

LAMP là sự kết hợp của hệ điều hành và các phần mềm mã nguồn mở. Thuật ngữ LAMP được tạo ra bằng viết kết hợp các chữ các đầu …