Category: Programming

Lệnh du trong Linux

du và df là  2 lệnh được dùng phổ biến nhất trong Linux để thực hiện việc tính toán kích thước tập tin, thư mục và không gian đĩa. Trong …

Lệnh fping trong Linux

fping là 1 chương trình giống như ping khi sử dụng các gói tin echo ICMP để xác định 1 địa chỉ trên mạng có phản hồi không. fping khác …

ping trong Linux

ping là câu lệnh mạng cơ bản nhất mà mỗi người dùng nên biết đầu tiên và nó có mặt trên tất cả các hệ điều hành. Nó cũng là …

rsync trong Linux

Việc sao lưu dữ liệu là việc mà hầu hết các sysadmin cần làm thường xuyên. Ngoài việc sao lưu các tập tin cục bộ, chúng ta có thể cần …

Lệnh pbzip2 trong Linux

Đa số các máy tính ngày nay được trang bị các CPU có nhiều nhân – với người dùng nó gần như có nghĩa là chúng ta có nhiều CPU 1 nhân …

Nén dữ liệu với gzip

gzip là 1 định dạng nén được dùng phổ biến trong nền tảng GNU/Linux. Nó là 1 trong số những tiện ích ( như là gzip, gunzip và zcat) xử …

Lệnh cpio trong Linux

cpio là 1 định dạng lưu trữ khác tương tự với tar. Nó được dùng để lưu trữ các tập tin và thư mục trong 1 tập tin với các …

Lệnh tar trong Linux

Lệnh tar là 1 trong những lệnh được sử dụng nhiều nhất trên Linux, nó thường được dùng để lưu trữ các tập tin, ban đầu lệnh này được thiết kết cho …

Lệnh curl trong Linux

Tiếp tục với những lệnh dùng cho việc tải dữ liệu trong Bash shell, cũng như trong Linux, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh curl …