Category: Bash shell

Lệnh cpio trong Linux

cpio là 1 định dạng lưu trữ khác tương tự với tar. Nó được dùng để lưu trữ các tập tin và thư mục trong 1 tập tin với các …

Lệnh tar trong Linux

Lệnh tar là 1 trong những lệnh được sử dụng nhiều nhất trên Linux, nó thường được dùng để lưu trữ các tập tin, ban đầu lệnh này được thiết kết cho …

Lệnh curl trong Linux

Tiếp tục với những lệnh dùng cho việc tải dữ liệu trong Bash shell, cũng như trong Linux, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh curl …

Lệnh wget trong Linux

Web đang trở thành bộ mặt của công nghệ và là điểm truy cập trung tâm cho việc xử lý dữ liệu. Mặc dù các kịch bản shell không thể …

Lệnh paste trong Linux

Thông thường khi cần kết hợp nội dung của nhiều tập tin với nhau, chúng ta thường kết hợp các nội dung này theo dòng bằng việc sử dụng lệnh …

Lệnh awk trong Linux

awk là 1 công cụ được thiết kế để làm việc với các dòng dữ liệu. Nó có thể làm việc trên nhiều cột và nhiều dòng của dòng dữ liệu. Nó …

Lệnh sed trong Linux

sed tượng trưng cho stream editor. Nó là 1 công cụ rất hữu ích cho việc xử lý văn bản, và là 1 tiện ích tuyệt vời để làm việc …

Lệnh cut trong Linux

Chúng ta có thể cần cắt 1 văn bản theo cột chứ không phải theo dòng. Giả sử rằng chúng ta có 1 tập tin văn bản chứa các báo …