Category: Bash shell

Lệnh wc trong Linux

1. Cú pháp Lệnh wc trong Linux được dùng để đếm số dòng, số từ hay số byte của 1 tập tin và in kết quả này ra màn hình. Cú pháp …

Lệnh time trong Linux

Trong khi kiểm tra sự hiệu quả của 1 ứng dụng hay so sánh các giải thuật khác nhau để giải quyết 1 vấn đề, thời gian thực thi rất …

Lệnh df trong Linux

Trong bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu qua cách sử dụng lệnh du để tính kích thước không gian đĩa đã được sử dụng, ở bài viết này, …

Lệnh du trong Linux

du và df là  2 lệnh được dùng phổ biến nhất trong Linux để thực hiện việc tính toán kích thước tập tin, thư mục và không gian đĩa. Trong …

Lệnh fping trong Linux

fping là 1 chương trình giống như ping khi sử dụng các gói tin echo ICMP để xác định 1 địa chỉ trên mạng có phản hồi không. fping khác …

ping trong Linux

ping là câu lệnh mạng cơ bản nhất mà mỗi người dùng nên biết đầu tiên và nó có mặt trên tất cả các hệ điều hành. Nó cũng là …

rsync trong Linux

Việc sao lưu dữ liệu là việc mà hầu hết các sysadmin cần làm thường xuyên. Ngoài việc sao lưu các tập tin cục bộ, chúng ta có thể cần …

Lệnh pbzip2 trong Linux

Đa số các máy tính ngày nay được trang bị các CPU có nhiều nhân – với người dùng nó gần như có nghĩa là chúng ta có nhiều CPU 1 nhân …

Nén dữ liệu với gzip

gzip là 1 định dạng nén được dùng phổ biến trong nền tảng GNU/Linux. Nó là 1 trong số những tiện ích ( như là gzip, gunzip và zcat) xử …