Category: Database

Blockchain

Blockchain là gì? Trong lúc bài blog này được viết ra, blockchain nói chung hay Bitcoin nói riêng đang là 1 trong những chủ đề nóng nhất cho đến thời …

Big data

Big data là gì? Tại sao thế giới cần phải có thêm 1 làn sóng mới trong quản lý dữ liệu? Điều gì khiến Big data trở thành 1 cột …

Các storage engine trong MySQL

1. Storage engine là gì Database engine (hay storage engine) là 1 thành phần phần mềm nằm bên dưới 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database management system …