Category: Công nghệ

Cloud computing

Định nghĩa Cloud computing (Điện toán đám mây) là 1 mô hình cho phép truy cập đến 1 nhóm tài nguyên máy tính được chia sẻ (ví dụ: network, server, …

Industry 4.0

Industry 4.0 là gì? Industry 4.0 (Công nghiệp 4.0) là tên gọi dành cho xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu hiện tại trong các ngành công …

SQL

Giới thiệu SQL (Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là 1 ngôn ngữ lập trình cho 1 mục đích đặc biệt là để quản lý dữ …

DSA

Thuật toán chữ ký số – Digital Signature Algorithm (DSA) – là 1 tiêu chuẩn xử lý thông tin cơ bản (Federal Information Processing Standard – FIPS) cho các chữ …

RSA

Trong mật mã học, RSA là 1 thuật toán mã hóa khóa công khai. Đây là thuật toán đầu tiên phù hợp với việc tạo ra chữ ký điện tử …

Web Service

Web Service là gì? Theo định nghĩa từ Wikipedia: “…A web service is a method of communication between two electronic devices over World Wide Web. It is a software function …