Công nghệ

Cloud computing

Định nghĩa Cloud computing (Điện toán đám mây) là 1 mô hình cho phép truy cập đến 1 nhóm tài nguyên máy tính được chia

IT Trends

Industry 4.0

Industry 4.0 là gì? Industry 4.0 (Công nghiệp 4.0) là tên gọi dành cho xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu hiện

SQL

Giới thiệu SQL (Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là 1 ngôn ngữ lập trình cho 1 mục đích đặc

Lập trình

Tổng quan về VBA

VBA là gì? VBA là chữ viết tắt của Visual Basic for Applications, một ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện (event-driven) của Microsoft. VBA

Series hướng dẫn VBA

VBA là chữ viết tắt của Visual Basic for Application, 1 ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện (event-drivent programming) của Microsoft. Nó được sử

Python

Khái quát về Python Python là 1 ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) cấp cao, thông dịch, tương tác và hướng đối tượng. Cú

Hướng dẫn Java

String, StringBuilder và StringBuffer

Trong Java, chúng ta có 3 kiểu dữ liệu để lưu trữ các giá trị chuỗi là String, StringBuffer và StringBuilder. Trong bài viết này,

Hướng dẫn Java

Thread.start và Thread.run

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu qua các cách để tạo ra các luồng (thread) trong Java. Ở bài viết này, chúng ta

Dữ liệu

MySQL

Character set và collation trong MySQL

Bài viết giải thích các đặc điểm của character set và collation, đồng thời hướng dẫn cách cấu hình character set và collation trong MySQL.

MySQL

Hướng dẫn cài đặt MySQL trên CentOS – Chuẩn bị

Tiếp tục loạt bài tìm hiểu MySQL, trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các bộ cài đặt MySQL, sự khác nhau giữa các bộ cài đặt này và cách thức để chọn bộ cài đặt phù hợp với nhu cầu sử dụng.

MySQL

Character set và collation

Các database được sử dụng để lưu trữ dữ liệu, trong đó character set và collation chính là các “nguyên liệu” để tạo nên dữ

Hệ thống

Lệnh dnf trong Linux

Bài viết giới thiệu các chức năng chính và cách sử dụng lệnh dnf, trình quản lý package tiếp theo của yum, trên các bản phân phối Linux dựa trên rpm.

Lệnh wc trong Linux

1. Cú pháp Lệnh wc trong Linux được dùng để đếm số dòng, số từ hay số byte của 1 tập tin và in kết quả này

Lệnh time trong Linux

Trong khi kiểm tra sự hiệu quả của 1 ứng dụng hay so sánh các giải thuật khác nhau để giải quyết 1 vấn đề,

Cuộc sống

Cân bằng cuộc sống

Nếu công việc giống như tập gym

Công việc và tập gym giống và khác nhau như thế nào?
Nếu chúng ta có thể đặt giới hạn cho việc tập gym, vậy sao ta không đặt giới hạn cho công việc?

Đá và người

Mỗi con người khi sinh ra đều ít nhiều mang trong mình nét tính cách xù xì như những hòn đá. Sáng nay, mùng 1

Hạnh phúc là gì?

[alert-announce] ※ Nội dung của bài viết này là những suy nghĩ và đánh giá chủ quan của người viết, có thể chúng không phù

Tiểu sử Steve Jobs

“Không có nhiều điều có thể học được từ người đàn ông này”. Thế giới có 2 dạng thiên tài: dạng thứ nhất là những