Absolute vs Relative Reference

Bảng tính Excel là tập hợp bao gồm nhiều ô (cell), các cell này chứa dữ liệu mà các chương trình macro của chúng ta sẽ xử lý. Để có thể thao tác với dữ liệu trong các cell, macro sử dụng địa chỉ của các cell trong bảng tính để truy cập và thao tác với cell đó.

Read More »

Bài viết mới

Các cách để chạy macro trong VBA

Ở các bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu 2 cách để tạo chương trình macro trong VBA. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các cách chạy macro trong VBA.

Module trong VBA

Trong quá trình làm việc với VBA, chúng ta sẽ thường xuyên gặp và làm việc với module trong VBA như trong hình bên dưới. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem module là gì trong VBA.

Macro được lưu ở đâu?

Ở bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu 2 cách để tạo macro trong VBA. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về việc lưu trữ macro trong Excel VBA.

MySQL

Character set và collation trong MySQL

Bài viết giải thích các đặc điểm của character set và collation, đồng thời hướng dẫn cách cấu hình character set và collation trong MySQL.

Lệnh dnf trong Linux

Bài viết giới thiệu các chức năng chính và cách sử dụng lệnh dnf, trình quản lý package tiếp theo của yum, trên các bản phân phối Linux dựa trên rpm.

MySQL

Hướng dẫn cài đặt MySQL trên CentOS – Chuẩn bị

Tiếp tục loạt bài tìm hiểu MySQL, trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các bộ cài đặt MySQL, sự khác nhau giữa các bộ cài đặt này và cách thức để chọn bộ cài đặt phù hợp với nhu cầu sử dụng.