Category: Programming

ping trong Linux

ping là câu lệnh mạng cơ bản nhất mà mỗi người dùng nên biết đầu tiên và nó có mặt trên tất cả các hệ điều hành. Nó cũng là …

rsync trong Linux

Việc sao lưu dữ liệu là việc mà hầu hết các sysadmin cần làm thường xuyên. Ngoài việc sao lưu các tập tin cục bộ, chúng ta có thể cần …

Lệnh pbzip2 trong Linux

Đa số các máy tính ngày nay được trang bị các CPU có nhiều nhân – với người dùng nó gần như có nghĩa là chúng ta có nhiều CPU 1 nhân …

Nén dữ liệu với gzip

gzip là 1 định dạng nén được dùng phổ biến trong nền tảng GNU/Linux. Nó là 1 trong số những tiện ích ( như là gzip, gunzip và zcat) xử …

Lệnh cpio trong Linux

cpio là 1 định dạng lưu trữ khác tương tự với tar. Nó được dùng để lưu trữ các tập tin và thư mục trong 1 tập tin với các …

Lệnh tar trong Linux

Lệnh tar là 1 trong những lệnh được sử dụng nhiều nhất trên Linux, nó thường được dùng để lưu trữ các tập tin, ban đầu lệnh này được thiết kết cho …

Lệnh curl trong Linux

Tiếp tục với những lệnh dùng cho việc tải dữ liệu trong Bash shell, cũng như trong Linux, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh curl …

Lệnh wget trong Linux

Web đang trở thành bộ mặt của công nghệ và là điểm truy cập trung tâm cho việc xử lý dữ liệu. Mặc dù các kịch bản shell không thể …