Category: JAVA

String, StringBuilder và StringBuffer

Trong Java, chúng ta có 3 kiểu dữ liệu để lưu trữ các giá trị chuỗi là String, StringBuffer và StringBuilder. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu …

Thread.start và Thread.run

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu qua các cách để tạo ra các luồng (thread) trong Java. Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các phương …

Tạo các Thread trong Java

Trong kiến trúc máy tính, đa luồng (Multithreading) là khả năng 1 đơn vị xử lý trung tâm hay 1 nhân trong bộ xử lý đa nhân có thể thực thi …

Kết nối MySQL trong Java

Làm việc với CSDL dữ liệu là tác vụ không thể thiếu trong lập trình ứng dụng, MySQL là 1 trong những hệ quản trị CSDL phổ biến và được …