Category: Programming

String, StringBuilder và StringBuffer

Trong Java, chúng ta có 3 kiểu dữ liệu để lưu trữ các giá trị chuỗi là String, StringBuffer và StringBuilder. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu …

Thread.start và Thread.run

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu qua các cách để tạo ra các luồng (thread) trong Java. Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các phương …

Tạo các Thread trong Java

Trong kiến trúc máy tính, đa luồng (Multithreading) là khả năng 1 đơn vị xử lý trung tâm hay 1 nhân trong bộ xử lý đa nhân có thể thực thi …

Lệnh wc trong Linux

1. Cú pháp Lệnh wc trong Linux được dùng để đếm số dòng, số từ hay số byte của 1 tập tin và in kết quả này ra màn hình. Cú pháp …

Kết nối MySQL trong Java

Làm việc với CSDL dữ liệu là tác vụ không thể thiếu trong lập trình ứng dụng, MySQL là 1 trong những hệ quản trị CSDL phổ biến và được …

Lệnh time trong Linux

Trong khi kiểm tra sự hiệu quả của 1 ứng dụng hay so sánh các giải thuật khác nhau để giải quyết 1 vấn đề, thời gian thực thi rất …

Lệnh df trong Linux

Trong bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu qua cách sử dụng lệnh du để tính kích thước không gian đĩa đã được sử dụng, ở bài viết này, …

Lệnh du trong Linux

du và df là  2 lệnh được dùng phổ biến nhất trong Linux để thực hiện việc tính toán kích thước tập tin, thư mục và không gian đĩa. Trong …

Lệnh fping trong Linux

fping là 1 chương trình giống như ping khi sử dụng các gói tin echo ICMP để xác định 1 địa chỉ trên mạng có phản hồi không. fping khác …

ping trong Linux

ping là câu lệnh mạng cơ bản nhất mà mỗi người dùng nên biết đầu tiên và nó có mặt trên tất cả các hệ điều hành. Nó cũng là …