Category: Programming

Python

Khái quát về Python Python là 1 ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) cấp cao, thông dịch, tương tác và hướng đối tượng. Cú pháp của ngôn ngữ này …

String, StringBuilder và StringBuffer

Trong Java, chúng ta có 3 kiểu dữ liệu để lưu trữ các giá trị chuỗi là String, StringBuffer và StringBuilder. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu …

Lệnh wc trong Linux

1. Cú pháp Lệnh wc trong Linux được dùng để đếm số dòng, số từ hay số byte của 1 tập tin và in kết quả này ra màn hình. Cú pháp …

Kết nối MySQL trong Java

Làm việc với CSDL dữ liệu là tác vụ không thể thiếu trong lập trình ứng dụng, MySQL là 1 trong những hệ quản trị CSDL phổ biến và được …

Lệnh time trong Linux

Trong khi kiểm tra sự hiệu quả của 1 ứng dụng hay so sánh các giải thuật khác nhau để giải quyết 1 vấn đề, thời gian thực thi rất …

Lệnh df trong Linux

Trong bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu qua cách sử dụng lệnh du để tính kích thước không gian đĩa đã được sử dụng, ở bài viết này, …

Lệnh du trong Linux

du và df là  2 lệnh được dùng phổ biến nhất trong Linux để thực hiện việc tính toán kích thước tập tin, thư mục và không gian đĩa. Trong …

Lệnh fping trong Linux

fping là 1 chương trình giống như ping khi sử dụng các gói tin echo ICMP để xác định 1 địa chỉ trên mạng có phản hồi không. fping khác …