Category: Công nghệ

Application Programming Interface (API)

Tiếp nối loạt bài giới thiệu về các công nghệ trong lĩnh vực CNTT, hôm nay chúng ta tìm hiểu 1 trong những những khái niệm quan trọng nhất của …

SQL

Giới thiệu SQL (Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là 1 ngôn ngữ lập trình cho 1 mục đích đặc biệt là để quản lý dữ …

DSA

Thuật toán chữ ký số – Digital Signature Algorithm (DSA) – là 1 tiêu chuẩn xử lý thông tin cơ bản (Federal Information Processing Standard – FIPS) cho các chữ …

RSA

Trong mật mã học, RSA là 1 thuật toán mã hóa khóa công khai. Đây là thuật toán đầu tiên phù hợp với việc tạo ra chữ ký điện tử …

Web Service

Web Service là gì? Theo định nghĩa từ Wikipedia: “…A web service is a method of communication between two electronic devices over World Wide Web. It is a software function …

Common Gateway Interface (CGI)

Giới thiệu về cơ chế CGI Mục đích ban đầu của máy chủ web là để trả lời các yêu cầu từ khách hàng bằng việc phục vụ các tập …