Phát âm chuẩn

Phát âm chuẩn, và cao hơn là nói ngoại ngữ chuẩn là mục tiêu và cũng là ác mộng của những người học ngoại ngữ. Chúng ta dành phần lớn …

Hoa anh đào

Vì sao 1 đất nước không có tài nguyên khoáng sản, không được thiên nhiên ưu đãi, luôn phải gánh chịu thiên tai lại có thể vươn lên thành 1 …

Application Programming Interface (API)

Tiếp nối loạt bài giới thiệu về các công nghệ trong lĩnh vực CNTT, hôm nay chúng ta tìm hiểu 1 trong những những khái niệm quan trọng nhất của …

String, StringBuilder và StringBuffer

Trong Java, chúng ta có 3 kiểu dữ liệu để lưu trữ các giá trị chuỗi là String, StringBuffer và StringBuilder. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu …